Turister – æsj!

Er det farlig å dra til Spania nå som anti-turistkampanjene forgrener seg?