Norsk hotell på Sri Lanka

Unawatunabukta ligner et bredt smil. Og finner du frem til det norske hotellet NorLanka, så kan du smile minst like bredt selv.